Blogg

img
0
Hører vi riktig. Får vi avslag?
avslag mini foto

Fylkesmannen går inn for å stoppe støtten til julebygdspelet. For oss har støtten fra fylkeskommunen vært veldig viktig, både med tanke på økonomi og å bli sett.

130528 ra - avslag på støtte

0
No comments so far!