Om Stiftelsen

img

For å sikre en god og ansvarlig styring er det etablert en egen stiftelse. Styret består av Linda K. Hellerud (leder), Siv-Grete Lea (nestleder), Charlotte Asheim, Stian Lerbrekk Johnsen og Eli Selsvik.

Vår ambisjon er å sette opp ”Det skjedde i Julebygda” hvert år. Vår visjon er at dette skal bli selve JULESPELET i Rogaland. Gjennom spelet ønsker vi å engasjere lokale og regionale utøvere som sammen skaper en ramme og et innhold som hører julen til.

Alt ligger til rette for at Det store Julespelet skal bli et uforglemmelig øyeblikk. Historien, sangen og musikken vil sørge for det. Besøk Julebygda i år og få gledelige juleminner. Bygda ønsker med alt den representerer av engasjement, godhet og gjestfrihet å dele disse verdiene med hele Rogaland i årene som kommer.

julebygdspelet-scene2

Stifelsen jobber etter verdiene:

Dristighet – Kompetansebygging – Gjennomføringsevne